Artykuł sponsorowany

Audyty BHP: jak przebiegają i jak się do nich przygotować?

Audyty BHP: jak przebiegają i jak się do nich przygotować?

Audyty BHP to niezbędny element funkcjonowania każdej firmy, niezależnie od branży czy wielkości. Właściwe przeprowadzenie audytu pozwala na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości oraz zminimalizowanie ryzyka wypadków. Warto zatem wiedzieć, jak przebiega taki audyt oraz jak się do niego przygotować, aby uniknąć problemów. W tym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu.

 

Czym jest audyt BHP i dlaczego jest ważny

 

Audyt BHP (Chorzów) to proces oceny zgodności z przepisami prawa oraz standardami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Celem audytu jest identyfikacja ewentualnych nieprawidłowości, które mogą prowadzić do wypadków czy chorób zawodowych. Audyty BHP mają również na celu ocenę efektywności systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz wskazanie obszarów wymagających poprawy. Właściwe przeprowadzenie audytu BHP może przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków oraz poprawy warunków pracy.

 

Etap pierwszy - analiza dokumentacji

 

Pierwszym etapem audytu BHP jest analiza dokumentacji przedsiębiorstwa. W tym celu audytor BHP sprawdza, czy firma posiada aktualne i kompleksowe dokumenty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Należy tu wymienić między innymi ocenę ryzyka zawodowego, instrukcje stanowiskowe, plany szkoleń BHP oraz ewidencję wypadków przy pracy. Analiza dokumentacji pozwala na wstępne zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy oraz przygotowanie się do dalszych etapów audytu.

 

Etap drugi - kontrola stanowisk pracy

 

Kolejnym etapem audytu BHP jest kontrola stanowisk pracy. Audytor BHP dokonuje wizji lokalnej, sprawdzając czy na poszczególnych stanowiskach są przestrzegane przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W trakcie kontroli sprawdzane są między innymi warunki ergonomii, oznakowanie BHP, wyposażenie w środki ochrony indywidualnej oraz sposób przechowywania substancji niebezpiecznych. Kontrola stanowisk pracy pozwala na wykrycie ewentualnych zagrożeń oraz wskazanie działań mających na celu ich eliminację.

 

Etap trzeci - rozmowy z pracownikami

 

Ostatnim etapem audytu BHP są rozmowy z pracownikami przedsiębiorstwa. Audytor BHP przeprowadza wywiady z pracownikami, aby sprawdzić ich wiedzę na temat obowiązujących przepisów oraz świadomość zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. W trakcie rozmów audytor może również zebrać informacje na temat ewentualnych problemów oraz propozycje zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.